Корпоративни събития

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

24.03.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елхим Искра АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква редовно ОСА на 12.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH
Поради липса на кворум, свиканото за 19.03.2021 г. извънредно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас  не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 02.04.2021 г. от 10.00 ч. на същото място- гр.Пловдив, ул.Белград е, ет.2 и при същия дневен ред. 

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква извънредно ОСА на 23.04.2021г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сток плюс АД-Банкя, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP,  свиква редовно ОСА на 09.04.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 16, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пазарджик БТМ АД-Пазарджик, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква ОСА на 05.04.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква редовно ОСА на 05.04.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С хидравлик АД-Казанлък, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код:MSH, свиква редовно ОСА на 18.05.2021 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68.

Повече информация може да намерите тук


12.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031084, борсов код: AS5, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: 6A7, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1

Повече информация може да намерите тук


03.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД-Асеновград, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: 4VA, свиква редовно ОСА на 04.03.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


02.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД-София, ISIN:BG11PESOBT13, борсов код: 5PET, свиква извънредно ОСА на 02.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: 4KO, свиква извънредно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Слънчо АД-Свищов, ISIN:BG1100037008, борсов код: SLR, свиква редовно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД-Варна, ISIN: BG1100012092, борсов код: 6MF, свиква извънредно ОСА на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 82, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


22.01.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Недвижими имоти София АДСИЦ-София, ISIN: BG1100101069, борсов код: RSS, свиква извънредно ОСА на 18.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100144077, борсов код: P15, свиква ОСА на 22.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 132, вх. А.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК-Лозово АД-Бургас, ISIN:BG11ZSBUAT17, борсов код: 3ZO, свиква извънредно ОСА на 17.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


22.12.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Металопак АД-Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: 5MP, свиква ОСА на 29.01.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код:6SOA, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157, борсов код: 28R, свиква ОСА на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN:BG2100016133, борсов код: BOHB, свиква ОСА на 29.12.2020г. от 11:00 в. в гр.София ул.Добруджа 6.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Център АД-София, ISIN: BG1100080982, борсов код: 6C8, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Бианор Холдинг АД-София, ISIN:BG1100007076, борсов код: 5BI, свиква извънредно ОСА на 21.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN:BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


07.12.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково, ISIN: BG1100057063, борсов код: 6F4, свиква извънредно ОСА на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие Обединен Холдинг АД-София, ISIN:BG1100038980, борсов код: 5DOV, свиква ОСА на 15.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски център СБТ, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук


23.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN:BG1100006979, борсов код: 5T3, свиква ОСА на 23.12.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А.

Повече информация може да намерите тук


18.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Акумпласт АД-Добрич, ISIN:BG11AKDOAT10, борсов код:6AK, свиква извънредно ОСА на 18.12.2020 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,представи актуализирана покана и допълнителни материали за свикване на извънредно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. Света Неделя 5, с включени допълнителни точки в дневения ред.

Повече информация може да намерите тук


13.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100013108,  борсов код:VPC, свиква извънредно ОСА на 27.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN:BG1100109039, борсов код: 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14.

Повече информация може да намерите тук


10.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД-София, ISIN: BG1100063988, борсов код: 5Y1, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 70-72, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук


09.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, ISIN; BG1100069068, борсов код: 5ER, свиква извънредно ОСА на 08.12.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2. Събранието ще се проведе дистанционно чрез използване на електронни средства - Webex на Cisco.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Монбат АД-София, ISIN:BG1100075065, борсов код: 5MB, свиква извънредно ОСА на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска фондова борса АД-София, ISIN BG1100016978, борсов код: BSO, свиква извънредно ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук


26.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100112066, борсов код: 6SR, свиква ОСА на 23.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: 2PH, свиква извънредно ОСА на 25.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна.

Повече информация може да намерите тук


14.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,  свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: 6AN, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр.Варна, ул.Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14.

Повече информация може да намерите тук


30.09.2020г.

1.Уведомление за предстоящо изплащане на дивидент:

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
На проведено на 28.09.2020 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва:
Брутен дивидент на една акция: 0.1241487 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.10.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.10.2020 г.

Повече информация може да намерите тук


09.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN: BG11DODOVT18, борсов код: 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. 25-ти септември 8.

Повече информация може да намерите тук


08.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код: 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код: 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код: 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч.
в гр. София, бул. Тодор Александров № 73.

Повече информация може да намерите тук