Злато и сребро

Условия за търговия

Спред от $0.30 при търговия със злато
Минимален обем за търговия от 1 тройунция (1 лот)
Марджин изискване от 22 USD за лот
Комисиони и други такси НЕ
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение