Facebook Pixel

Петрол и газ

Търговия с петрол и газ

БенчМарк предлага търговия с най-популярните енергийни суровини като петрол тип WTI и Brent и природен газ тип Henry Hub. Енергийните суровини са базирани върху фючърсни контракти и се предлагат като договори за разлика (CFD) при тесен спред купува/продава и без комисиони. В платформата MetaTrader могат да се търгуват инструменти върху петрол с падеж и без падеж.

Търговията с енергийни суровини дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на енергийната суровина.

 

Комисиони НЕ
Спред от $0.04 за петрол и $0.01 за газ
Минимален обем за търговия 10 барела петрол и 100 Btu газ (1 лот)
Марджин изискване от 1%
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Дълги и къси позиции ДА
Ограничения при стоп/лимит НЕ
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение
Цени в реално време ДА

Марджин групи

БенчМарк прилага различни марджини и условия по служебно закриване на позиции в зависимост от категоризацията на клиента като непрофесионален или професионален и размера на текущия баланс по клиентската сметка. По подразбиране сметките на професионалните клиенти с баланс под 50 000 валутни единици използват ливъридж 1:200. Промяна на ливъриджа до 1:400 може да стане, чрез подаване на заявка в клиентската част на сайта. Условията за отделните групи са описани в таблицата:

Марджин група Текущ баланс по сметка Ливъридж Служебно закриване 
Непрофесионален без значение от баланса 1:10 50%
Професионален група 1 < 10 000 €/$ 1:100 30%
Професионален група 2 10 000 - 50 000 €/$ 1:50 30%
Професионален група 3 50 000 - 200 000 €/$ 1:25 30%
Професионален група 4 >200 000 €/$ 1:12.5 50%
  • Преминаването от една професионална марджин група в друга не се извършва автоматично. При преминаване в по-горна група (увеличаване на текущия баланс) клиентът се уведомява за промяната чрез съобщение в платформата или чрез телефонно обаждане. Марджин групата се прилага на база на сбора от текущите баланси по всички сметки на клиента в платформите MetaTrader 4 и 5 в случаите, когато клиентът има повече от една търговска сметка в тези платформи.
  • БенчМарк не носи отговорност за служебно закриване на позиции поради преминаване към по-горна група. Задължение на клиента е да поддържа достатъчно ниво на свободен марджин, за да издържи преминаването към по-горна група.
  • В случай че текущият баланс се понижи и това позволява преминаването на клиентската сметка към по-ниска група, клиентът трябва да уведоми БенчМарк, че отговаря на условията за преминаване в по-ниска група и желае групата му да бъде променена.

Условия за търговия с петрол и газ


Таблицата показва изискуемите марджини, спредове и минимални обеми за търговия с петрол и газ. Групи 1, 2, 3 и 4 показват марджин изискването за професионални клиенти, а група "Непрофесионален" показва марджин изискването за непрофесионални клиенти. Посочените стойности в колона Спред са целеви и могат да се изменят в зависимост от пазарните условия на валутна търговия.

Код в MetaTrader Мин. обем Спред Падеж Марджин
Група 1
Марджин
Група 2
Марджин
Група 3
Марджин
Група 4
Марджин
Непроф.
USOIL 10 барела (1 лот) $0.04 Да 1% 2% 4% 8% 10%
UKOIL 10 барела (1 лот) $0.05 Да 1% 2% 4% 8% 10%
NGAS 100 Btu (1 лот) $0.01 Не 1% 2% 4% 8% 10%
WTI 10 барела (1 лот) $0.043 Не 1% 2% 4% 8% 10%
Brent 10 барела (1 лот) $0.042 Не 1% 2% 4% 8% 10%

Часове на търговия

Код в MetaTrader Работно време Прекъсване
USOIL Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
UKOIL Пон 03:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 03:00
NGAS Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
WTI Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
Brent Пон 03:05 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 03:05

Непадежиращи петроли - WTI, Brent и NGAS

Петролът, търгуван на базата на фючърсни контракти или CFD върху конкретен фючърс, създава неудобства за дългосрочните трейдъри, тъй като падежира ежемесечно, което налага нуждата от постоянно ролване към следващ контракт. Спот петролът е инструмент, който не падежира, което го прави подходящ за трейдъри, които не желаят да ролват позициите си всеки месец. Цената на спот петрола се базира на претеглената цена между текущия фронт фючърсен контракт и фючърсния контракт за следващия месец. Използването на този метод на ценообразуване дава следните предимства:

  • Намаляване на волатилността в цената, когато фронт контрактът наближи падеж, тъй като често падежиращият контракт е много слабо ликвиден в последните си дни на търговия;
  • Инвеститорите могат да пренасят позициите си от текущия месец към следващия, без да се налага да затварят позицията си.

Суапиране на непадежиращи петроли

Непадежиращият петрол подлежи на суапиране (лихвен суап) при пренос на позиция за следващ ден. При определеняето на размера на суапа, БенчМарк взема предвид лихвата за дните, в които позицията е задържана, както и информацията за размера на надбавката, в която са разпределени разходите за прехвърляне на позицията между различните фючърсни контракти при тяхното изтичане.

Проверка на приложимите за деня лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в петрол и газ могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.

Падеж на петрол - USOIL, UKOIL

CFD върху енергийни стоки са базирани върху цената на фючърсните контракти на тези стоки и затова имат дата на падеж. Преди настъпването на падеж позициите в CFD върху енергийни ресурси трябва да бъдат затворени. Клиентите трябва да закрият позициите си в изтичащия контракт в деня на падеж и да реализират печалбата/загубата от тази позиция. Всички оставени отворени позиции в USOIL и UKOIL ще бъдат затворени ръчно от служител на БенчМарк в последните минути на търговия в деня на падеж, по наличните към този момент цени.

Търговията с новия контракт стартира в 01:00 часа за USOIL и в 03:00 часа за UKOIL. След стартиране на търговията, клиентите могат да открият отново позициите си в новия контракт. Ако желаете БенчМарк да отвори позициите ви в новия контракт след активирането му, моля свържете се с нас.

Дата на падеж

Датата на падеж на USOIL и UKOIL е налична в спецификациите на инструмента в платформите MetaTrader 4 и 5.
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Безплатна демо сметка