Документи

Документи

 

Договор за търговия на международните финансови пазари с приложения

Договор за брокерски услуги (търговия на БФБ-София) с приложения

Общи условия към договорите за търговия

Правила, приложими към договорите за търговия на международните финансови пазари, чрез платформи, предлагани от ИП "БенчМарк Финанс" АД

Правила за оценка на клиентските активи при ИП "БенчМарк Финанс" АД

Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти

Правила за подаване на нареждания по телефона 

Тарифа на ИП "БенчМарк Финанс" АД

Политика по качество и информационна сигурност

Политика на ИП "БенчМарк Финанс" АД за определяне възнагражденията

Форма за оценка на знания и квалификация

Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Процедура за дистанционно сключване на договори чрез използване на Универсален електронен подпис (УЕП)

Основни характеристики при категоризацията на физически лица по ЗПФИ

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Физически лица

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Юридически лица

Ограничаване на отговорността

Условия за ползване

Политиката за използване на „бисквитки“

Политика за управление на жалби