Професионален клиент

Клиентите, които отговарят на условията и желаят да се категоризират като професионални клиенти, могат:

  • Да търгуват при по-висок ливъридж
  • Да търгуват при по-ниско ниво на stop-out

Пример за използване на по-висок ливъридж: за да бъде сключена сделка с валутната двойката EURUSD с обем от 100 000, непрофесионалният клиент трябва да разполага с поне 3330 евро в сметката си. За да сключи същата сделка, професионалният клиент трябва да има поне 500 евро.

Професионалните клиенти се третират различно, тъй като се приема, че те притежават достатъчно опит и знания, за да се предпазят и да понесат инвестиционните рискове.

Критерии за професионален клиент

За да бъдете категоризирани като професионален клиент, трябва да декларирате, че отговаряте на поне два от критериите:

Изтъргуван обем. През последните четири тримесечия сте сключили средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем. Пояснение: за целите на изтъргувания обем може да се вземат предвид и обеми, които сте търгували при други инвестиционни посредници в страната и/или в чужбина.

Портфейл. Притежавате портфолио от финансови инструменти и парични средства, чиято стойност е по-голяма от 500 000 евро. Пояснение: за целите на финансовото портфолио може да се вземат предвид спестявания, банкови депозити, ценни книжа или портфейли при други инвестиционни посредници и банки в страната и/или в чужбина.

Опит. Работили сте над 1 година във финансовия сектор на позиция, която изисква познания за сделките и услугите на БенчМарк.

Искане за категоризиране като професионален клиент

Необходимо е да декларирате критериите, на които отговаряте, като попълните формата в клиентската част от следния линк.

Алтернативно, можете да попълните документа за категоризация в офис на БенчМарк или да ни го изпратите попълнен на адрес 1407 София, бул. Черни връх 32, вх. А, като го подпишете и на двете предвидени за това места.

В случай че имате въпроси, моля потърсете ни на телефон 02 962 57 95.

Сравнение между професионален и непрофесионален клиент

Марджин (ливъридж) Професионален клиент Непрофесионален клиент
Основни валутни двойки 0.25% (1:400) 3.33% (1:30)
Основни индекси 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Злато 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Петрол, газ 1% (1:100) 10% (1:10)
Акции 10% (1:10) 20% (1:5)
Криптовалути 10% (1:10) 50% (1:2)
Особености на сметката
Stop-out ниво 30% 50%
Защита от отрицателен баланс
Гаранция от Фонда за компенсиране на инвеститорите
Бонуси за лоялност