Facebook Pixel

Теглене на средства


BenchMark
Mastercard
Такси: 0% Изпълнение: до 15 мин. Заявка

Работното време за теглене на суми към BenchMark Mastercard e в работни дни от 00:00 ч. понеделник до петък 24:00 ч.

 • За използване на картата, се прилага следната тарифа.
 • Важно: Дневният лимит за теглене към всички карти BenchMark Mastercard на един клиент e 5 000 валутни единици и максимум 5 броя операции. Общите лимити по всяка карта може да видите тук.
 • Важно: Сумата, заявена за теглене, следва да бъде посочена във валутата на съответната карта.
 • При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута.
 • БенчМарк си запазва правото да изисква допълнителна информация и документи във връзка с подадена заявка за теглене.
 • За подаване на заявка за теглене на средства към BenchMark Mastercard, моля посетете BenchMark Clients, секцията за реални клиенти на БенчМарк.

payment-icon На каса Такси: 0% Изпълнение: до 10 мин. Заявка

Работното време за теглене на суми на каса в офис на БенчМарк е от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

 • При теглене от клиентска сметка на каса не се начисляват комисиони.
 • Важно: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой максималната сума за теглене на каса е 10 000 лева или еквивалента им в друга валута.
 • При теглене на суми с равностойност до USD 2 000, EUR 2 000 или 4 000 лева тегленето става без предизвестие от страна на клиента.
 • При теглене на суми с равностойност от 2 000 евро до 5 000 евро тегленето става с 1 (един) ден предизвестие. Заявки се приемат до 13:00 часа на предходния работен ден.

При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута в брой.

За подаване на заявка за теглене на средства на каса, моля посетете BenchMark Clients, секцията за реални клиенти на БенчМарк.


Теглене на средства По банков път Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Заявка

Работното време за обработване на банкови преводи е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

 • При теглене в лева с обикновен превод не се начисляват такси. При теглене с експресен превод (RINGS), банковите такси са за сметка на клиента.
 • При теглене в евро в рамките на ЕС и България банковите такси са за сметка на клиента (0.61 евро за обикновен превод и 5.11 евро за експресен). Ако сметката на клиента е в обслужващата банка на БенчМарк (Райфайзенбанк), не се начисляват такси.
 • При теглене в евро извън ЕС и при теглене в долари банковите такси са за сметка на клиента (10 евро за обикновен превод и 30 евро за експресен). При теглене в долари клиентът заплаща и допълнителна такса към банка кореспондент. Ако сметката на клиента е в обслужващата банка на БенчМарк (Райфайзенбанк), не се начисляват такси.
 • Титулярят на банковата сметка трябва да е същото лице, което е титуляр по сметката за търговия.
 • Изпълнението на заявките е съобразено с работното време на банковите институции.
 • Времето за получаване на заявената сума може да варира в зависимост от банката получател, валутата на превода и часа на нареждане.
 • При теглене на суми по банков път равни или надвишаващи 15 000 евро или равностойността им в друга валута, клиентът трябва да попълни Декларация за произход на средства

При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута по сметка.

За да направите онлайн заявка за теглене на средства по банков път, моля посетете BenchMark Clients, секцията за реални клиенти на БенчМарк.


payment-icon Прехвърляне Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Прехвърли

Заявки за прехвърляне между клиентски сметки се приемат онлайн денонощно, но се изпълняват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден. Прехвърлянето на средства между клиентски сметки в платформата MetaTrader 5 се изпълнява денонощно.

Заявки за прехвърляне на средства се подават чрез клиентската част на БенчМарк. Сметката, от която се прехвърлят средства и сметката бенефициент могат да са в различни платформи.

Прехвърляне на средства между сметки, по които титулярите са различни лица става след попълване на заявка от лицето наредител в офис на БенчМарк.

 

Към внос