В офис

 Необходими документи: лична карта

Заповядайте в офисa в София, където ще ви бъде предоставен договорът за търговия. Адресът може да видите в страница Контакти.

В случай че договорът се сключва чрез пълномощник, трябва да представите нотариално заверено пълномощно и копие от личната карта на упълномощителя. Образец на пълномощното можете да изтеглите от тук.