МултиТерминал

МултиТерминал е допълнителен модул за професионалисти към платформата BG Trader. Чрез него могат да се управляват едновременно неограничен брой портфейли. Той е подходящ за портфолио мениджъри и инвеститори, които управляват повече от една сметка.

Модулът надгражда функциите на BG Trader чрез въвеждането на нови филтри в екрани "Портфейл", "Активни поръчки" и "Отчет", които позволяват търсене по номер на портфейл и емисия. За улеснение в екран "Портфейл" е включена и обобщена информация за наличието на ценни книжа във всички включени сметки.

Предимства на МултиТерминал

  •  Достъп до цялата информация за управляваните портфейли в една платформа;
  •  Разпределяне на броя ценни книжа, при покупка или продажба, между отделните портфейли по предварително зададени критерии: по равно, еднакви поръчки, индивидуално, максимално налични;
  •  Модифициране на групови поръчки; 
  •  Следене на всички активни поръчки от един екран;
  •  Отчет за поръчки и сделки по портфейли.

Активиране на МултиТерминал

За активиране на модула е необходимо от меню Файл > МултиТерминал в платформата да се добавят съответните сметки за управление чрез въвеждане на техните потребителски имена и пароли.

За изтриване на портфейл от меню Файл > МултиТерминал се маркира портфейла и се избира "Изтрий".

При следващото стартиране на платформата се прави автоматична проверка за наличието на сертификатите на зачислените портфейли.

Достъпът до портфейл, добавен за управление, е възможен само от МултиТерминал, към който текущо е добавен.

Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка