За инвеститори

БенчМарк предоставя възможност за инвестиции във финансови инструменти, които се предлагат за търговия на Българската Фондова Борса.
Клиентите ни могат да търгуват онлайн през платформата BG Trader при конкурентни условия, без такса за внос и теглене.
 
 

Български акции

В платформа BG Trader са достъпни над 200 акции на български компании.

Още информация

Международни акции

Можете да търгувате акции на над 360 от водещи световни компании.

Още информация

ETF

Инвестирайте в най-популярните световни ETF-и сигурно и лесно.

Още информация

Корпоративни облигации

Над 100 емисии облигации на компании с разнообразни сфери на дейност.

Още информация

ДЦК

Сигурна инвестиция, осигуряваща по-висока доходност от депозитите.

Още информация

АДСИЦ

Над 40 Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се търгуват на БФБ.

Още информация

Права

Инструмент за участие в увеличението на капитала на дадена компания.

Още информация

Компенсаторни инстр.

На БФБ се търгуват три емисии компенсаторни инструменти: BLKB, BLKD, BLKC.

Още информация