Инструменти на БФБ

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДЦК)

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от правителствата с цел финансиране разходи и проекти на държавата (в България ДЦК се емитират от Министерство на финансите). ДЦК се считат за едни от най-сигурните инструменти за инвестиция, тъй като са гарантирани от държавата.

Инвестицията в ДЦК може да бъде добра алтернатива на спестяването в банкови депозити, тъй като обикновено се характеризира с по-висока доходност от депозититите.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка