Инструменти на БФБ

БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ (ETF)

Чрез платформата BG Trader може да се търгуват Борсово търгувани фондове (ETF) както от български емитенти, така и най-популярните чуждестранни такива.

БенчМарк е маркет-мейкър на 13 борсово търгувани фонда, сред които и първия български ETF – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, следящ движението на основния борсов индекс SOFIX.

Сред най-популярните ETF-и, предлагани на сегмент BSE International са Vanguard S & P 500 UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF, iShares Nasdaq-100 UCITS ETF и др., следящи движението на основните щатски индекси.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка