Информация относно Политика за изпълнение на нареждания на БенчМарк Финанс

29.01.2021

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че на 29 януари 2020 г. Съветът на директорите на БенчМарк Финанс прие нова Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти, която влиза в сила и е приложима спрямо клиентите от 2 февруари 2021 г. Може да се запознаете с нея на този линк.


БенчМарк