Инструменти на БФБ

В платформата BG Trader клиентите на БенчМарк получават достъп до всички ценни книжа, търгувани на Българска фондова борса (БФБ). Това включва 400+ ценни книжа на български дружества, 400+ акции на най-популярните чужди компании, борсово търгувани фондове (ETF) и фондове върху криптовалути.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка