IPO на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД на Българска фондова борса

12.07.2022

Уважаеми клиенти,


На 14 Юли 2022 г. на BEAM пазара ще се проведе първично публично предлагане на емисия акции на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД (борсов код BEE1).

С мисия да спаси пчелите, Бии Смарт Текнолоджис АД вече 7 години разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти. В портфолиото на компанията е и популярната услуга „Осинови кошер“.

Ключовите дейности в плана на компанията са разширяване на партньорската и клиентска мрежа и производство, както и на екипа с топ международни кадри.

   • Обект на предлагане ще бъдат 43 636 бр. акции с емисионна стойност 27.50 лв. за акция. Аукционът ще се счита за успешен при записани минимум 29 090 бр. акции;
   • Аукционът ще се проведе в рамките на 1 работен ден (14.07.2022 г.) в диапазона от 09:30 ч. до 14:00 ч.;
   • Могат да бъдат подавани пазарни и лимитирани поръчки, като разпределението ще бъде пропорционално, спрямо всички заявки за записване;
   • Поръчки с цена, различна от фиксираната (27.50 лв.), ще бъдат автоматично изтривани от системата.


Поръчки за участие можете да подавате през платформата ни за търговия BG Trader.

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на 19.07.2022 г.


С пожелание за успешна търговия,

БенчМарк