Новини

30.03.2021

Работно време на финансовите пазари около католическия Великден на 2 и 5 април

Уважаеми клиенти, Във връзка с честванията на католическия Великден ви представяме работното време на платформите за търговия на 2 и 5 април (петък и понеделник). Платформата за търговия на БФБ-София,


30.03.2021

Оповестяване на нормативно задължителна информация

Уважаеми клиенти, Инвестиционен посредник БенчМарк Финанс Ви уведомява, че е изпълнил задължението си за оповестяване на информацията по чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност,


15.03.2021

Нови общи условия за сделки с финансови инструменти в сила от 20.04.2021 г.

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на инвестиционния посредник прие нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти на БенчМарк Финанс АД, с решение от 15 март 2021


12.03.2021

Промени в работните часове поради преминаването към лятно часово време

Уважаеми клиенти, Поради преминаването към лятно часово време в САЩ на 13 срещу 14 март, предстои промяна в работното време на някои класове инструменти. Промените ще бъдат в сила до 26 март