Първично предлагане на акции (IPO) на „МФГ Инвест“

23.11.2022

Уважаеми клиенти,

Инвестиционната компания „МФГ Инвест“ (MFG Invest) планира да направи своето първично публично предлагане на акции (IPO) на BEAM пазара на БФБ. Дружеството, което има дялове в българския еднорог Payhawk, „Сетъл България“, „Кънвиниънс“ и други, ще предложи на инвеститорите 1.7752 млн. акции с емисионна цена от 3,38 лв., което означава, че може да набере малко над 6 млн. лв.

Датата на IPO аукциона е 6 декември.

Съветник и посредник по емисията е ИП „БенчМарк Финанс“ АД.

Ако предложената емисия бъде презаписана, на пазара може да бъдат предложени още до 1 млн. броя съществуващи акции на инвеститорите.

MFG Invest е дружество, което инвестира в стартиращи и развиващи се компании в сферата на технологичните финансови услуги, електронната търговия, създаване и продажба на технологии. Част от настоящото портфолио на MFG Invest са компаниите Payhawk, eBag, Boleron, Tiger Technology, Eleven Capital, LogSentinel, Settle, KOA, Pop и Vedamo.

Набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в нови компании, както и за последващи инвестиции в компании, които вече са в портфейла на дружеството. MFG Invest търси динамични дружества със силно мотивирано управление, които са изцяло отдадени на постигането на бизнес успех и споделят обща визия и ценности. 

При оценка на инвестициите дружеството се спира на два важни фактора – екипът, заедно с основателите, и технологичните решения. Оценяват се също и бизнес идеята и бизнес моделът на компанията, тяхната уникалност, възможността за скалиране на дейността на чужди пазари, конкурентната среда и какви предимства има компанията пред своите преки конкуренти.

Общата сума на направените инвестиции от MFG Invest е в размер на 9 млн. лв., като общата оценка на всички компании, в които дружеството е инвестирало, е 2 млрд. лв.

Част от предвижданите нови инвестиции в резултат на увеличението на капитала са:

  • Tiger Technology – допълнителна инвестиция;
  • Infinno – дружеството предлага софтуерни решения за банковия и финансовия сектор;
  • Ondo – дружеството разработва софтуер и хардуер за автоматизация на процесите при малки и средни земеделски стопанства;
  • NewPay – „buy now, pay later“ компания;
  • Eleven Fund III Cooperatief U.A. Netherlands – допълнителна инвестиция.

Заинтересованите инвеститори ще могат да проследят публичното представяне на MFG Invest онлайн на 1 декември през YouTube, Facebook и Linkedin каналите на MFG, както и през YouTube и Facebook каналите на инвестиционен посредник БенчМарк Финанс.

Моля, разгледайте подробната презентация на емитента „МФГ Инвест“: Линк към презентацията

 

Прикачени файлове:

Съобщение за публично предлагане

Документ за допускане на емисия акции

Решение за увеличение на капитала

Решение за публично предлагане на акции

Устав, приет под условие

Одитиран ГФО за 2020 г.

Одитиран ГФО за 2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Прогнозен финансов отчет към края на 2022 г.

     

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

БенчМарк