Анализ | Ще видим ли скоро по-ниски лихви от Английската централна банка

22.11.2023

Кога ще се случи следващата промяна на лихвения процент в Обединеното кралство? След поредицата от по-слаби от очакваното икономически данни през последното тримесечие, инвеститорите вече оценяват вероятността от намаляване на лихвените проценти през месец май 2024 г. на 50%. Но съществуват неизвестни пред сбъдването на тази прогноза.

Най-ясно това може да се разбере от т.нар пазар на овърнайт индексни суапове (ОИС). Казано накратко, тези индексни суапове са инструмент, който се използва от пазарните участници с цел хеджиране срещу бъдещи промени в цената на парите. ОИС за паунда показват, че пазарните участници очакват до 80 базисни пункта намаление на лихвените проценти през 2024 г., което е повече от три намаления с по 25 базисни пункта.

Очакванията се понижиха драстично от август насам, когато инвеститорите прогнозираха пик на банковия лихвен процент от близо 6.5%. Тъй като тези очаквания се отразяват на текущите лихвени проценти по заемите, ипотечните кредити нараснаха до многогодишни върхове.

Оттогава обаче данните в Обединеното кралство се влошиха и очакванията бяха намалени, което доведе до понижаване на цената на заемите.

През изминалата седмица цифрите за инфлацията и продажбите на дребно за октомври надхвърлиха пазарните очаквания, което сигнализира за забавяне на икономиката. А това кара инвеститорите да смятат, че Английската централна банка е повишила лихвите достатъчно, за да намали инфлацията.

Според анализаторите  на Goldman Sachs вероятността за допълнителни повишения на лихвите е 10%, а Английската централна банка най-вероятно ще задържи лихвите без изменение до третото тримесечие на 2024 г.

Pantheon Macroeconomics обаче смятат, че Английската централна банка ще намали основната лихва през май. Според институцията следващата година може да се очакват намаления с 0.75%. За 2025 г. пък очакванията са основният лихвен процент да бъде понижен с още 1%,  което ще доведе до намаляване и на лихвите по ипотечните кредити.

"Изглежда, че през следващите месеци лихвите по ипотечните кредити ще се понижават по-бързо, отколкото бяха предварителните ни очаквания", коментира Габриела Дикенс, икономист в Pantheon Macroeconomics.

Но притежателите на ипотечни кредити трябва да имат едно наум: ако пазарите сбъркаха толкова много в средата на годината, когато видяха, че банковият лихвен процент ще достигне 6.5%, те могат да сбъркат отново.

Меган Грийн, член на Комитета по паричната политика към Английската централна банка заяви миналия четвъртък, че пазарите не са разбрали посланието правилно и че лихвените проценти ще останат по-високи за по-дълго време. "Идеята, че дългосрочният неутрален лихвен процент може да е малко по-висок, а естественото ниво на безработица може да е също малко по-високо не е нещо, с което всички се занимават", каза Грийн в интервю.

Грийн се присъединява към мненията на други икономисти, които предупреждават, че увеличението на заплатите в Обединеното кралство ще задържи базовата инфлация, както и инфлацията в сектора на услугите значително над целевото ниво от 2%, към което се стреми Английската централна банка.

Основната инфлация нарасна с 5.7% на годишна база през октомври, а тази на услугите - с 6.6%. Това показва, че тя ще остане висока и може да не желае да се понижи до целта на Английската централна банка от 2% поне до 2025 г.

През миналата седмица излязоха данни, които показаха, че индексът на доходите в Обединеното кралство (с включени бонуси) се е увеличил със 7.9%, което надхвърля очакваното от пазара увеличение от 7.4%.

Предвид високия ръст на заплатите, от HSBC смятат, че през 2024 г. Английската централна банка изобщо няма да може да обмисли намаляване на лихвените проценти, а първото намаление ще се случи едва през 2025 г.

"При високия ръст на заплатите и липсата на бърз ръст на производителността може да се наложи компаниите в сферата на услугите да продължат да прехвърлят увеличените разходи върху потребителите", казва Саймън Уелс, главен икономист на HSBC в Лондон.

В крайна сметка, въпреки че пазарите очакват скорошно понижение на лихвите, все още не могат да бъдат отхвърлени рисковете, че през 2024 г. лихвените равнища ще останат без промяна.


Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.