Facebook Pixel

Финансов радар

Финансовият радар представлява комбинация от таблици и графики, които засичат в реално време движенията на финансовите инструменти. С негова помощ можете да съпоставите по-лесно различните трендове, волатилността на инструментите, промените в цените и други ключови показатели, така че да оцените пазара по-добре и да намерите инструментите, които предлагат най-интересни възможности за търговия.

Карта на пазарните движения

Картата показва в реално време финансовите инструменти с най-голямо положително или най-голямо отрицателно изменение за избрания период. Освен промяната в проценти, картата дава информация за текущата цена, рейнджът в пипсове, най-високата и най-ниската цена за всеки от инструментите.

Списък на инструментите

Списъкът показва в табличен вид цялата пазарна информация за всеки един от инструментите. Можете да сортирате по изменение, цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена. За да намерите конкретен инструмент, изпишете името му в поле "Търсене".


БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на информацията във финансовия радар. Представената в този финансов радар информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.