НОВО: Секция "В помощ на трейдъра" за пазарни анализи в реално време

31.08.2020

Уважаеми клиенти,

БенчМарк създаде нова секция за пазарни анализи в реално време. До нея имат достъп само клиентите с реални сметки чрез Клиентската част BenchMark Clients.

Секцията се казва „В помощ на трейдъра“ и в нея ще намерите следните раздели:

  • „Поглъщащ бар“ - автоматизиран скенер, който открива в реално време формацията „Поглъщащ бар“ в графиките на съответните финансови инструменти. Когато намери обръщащ бар, скенерът го показва в таблица и може да изпрати известие в браузъра на клиента или по имейл;
  • „Сила на тренда“ - автоматизиран скенер, който измерва ценовите движения при съответните финансови инструменти. Скенерът следи 10 индикатора и 12 плъзгащи средни. На база на информацията, която дават тези индикатори, скенерът определя посоката на тренда и неговата сила.

В Клиентската част могат да бъдат намерени и други ресурси, до които имат достъп само клиентите с реални сметки на БенчМарк:

  • Ежедневни фундаментални анализи;
  • Ежедневни технически анализи;
  • Записи от обучения;
  • МТ5 индикатори за клиенти на БенчМарк.

За да разгледате секция „В помощ на трейдъра“, влезте във вашия профил в Клиентската част:

>> Вход в BenchMark Clients

 

С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк