Как да използваме правилно фундаменталния анализ?

22.07.2021

Уважаеми клиенти,


Когато погледнем графиката на някой финансов инструмент, обикновено първият въпрос, който си задаваме, е какви са причините за движенията на цената.

Отговорът най-често се корени във фундаменталния анализ. Това е анализът, който изучава основните причините за движенията на финансовите пазари и разбирането му е от съществено значение за успеха на всеки един пазарен участник.

В рамките на тази статия ще разгледаме кои са най-важните неща, които пазарните участници трябва да следят, за да взимат информирани решения при търговията посредством фундаментален анализ.


С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк